Kinas vækst overgår forventningerne

0
(0)
0
(0)

Jeg synes, at det var en spændende dag, den 18. april, da Kinas bnp-vækst for første kvartal blev offentliggjort. Og forventningen om spænding blev da også indløst, for en årlig vækstrate på 4,5 pct. i forhold til 4,o pct. (grafik et), som var den generelle markedsforventning, er nok til at give den begivenhed ekstraordinær opmærksomhed.

Kinas vækst overgår forventningerne - Graph 1

Kilde: National Bureau of Statistics of China, Kina

Jeg har set en del analyser om Kinas økonomi, der tager udgangspunkt i, at denne skal komme tilbage efter en historisk nedtur i 2022. Det lyder som om, at landets økonomi har været i recession, men det er ikke tilfældet. Sidste års bnp-vækst blev på kun 3,0 pct., hvilket er meget lavt i den moderne kinesiske økonomis historie. Men den lave vækst var selvskabt idet der blev gennemført mange covid-19 relaterede nedlukninger.

Den lavere vækst skyldes altså ikke nogen pludselig opstået økonomisk krise, der skal findes en løsning på. Regeringen indså, at de gentagne nedlukninger af økonomien virkelig ikke blev accepteret af befolkningen, og derfor måtte man stoppe nedlukningerne. Den ændring vil i sig selv give en højere vækst i år, og jeg forventer, at det bliver den største enkeltstående årsag til den højere bnp-vækst.

En af de indenlandske centrale økonomiske kræfter, som jeg har allermest fokus på, er detailsalget. Også i Kina vil et stigende privatforbrug være meget velkomment for at få den økonomiske vækst til at accelerere mere, men også for at skabe en bredere økonomisk vækst. Det ville være let at argumentere for, at Kina nu brøler frem efter stigningen på 10,6 procent i detailsalget i marts (grafik to), mod en forventet vækst på 7,0 pct.

Kinas vækst overgår forventningerne - Graph 2

Kilde: National Bureau of Statistics of China, Kina

For et år tilbage var faldet i detailsalget i perioden februar til april signifikant, hvilket giver en såkaldt basiseffekt. Det betyder, at der meget sandsynligt vil være en stigning året efter, blot fordi økonomien går tilbage mod normaliteten. Det gør det svært præcist at bedømme den reelle fremgang bag den aktuelle stigning. Min vurdering er trods alt, at detailsalget i øjeblikket vokser mere end forventet, dog er det er endnu for tidligt at konkludere, hvor stor og robust, at fremgangen er.

Den meget omdiskuterede ejendomssektor er stadig svag efter de katastrofale tider for ejendomsudviklerne. Disse alvorlige vanskeligheder vil stadig tage nogen tid at overvinde, og vil forblive som en modvind i den kinesiske økonomi. Det er min klare vurdering, at de værste tider er forbi, men der mangler fortsat en konsoliderende fase.

Meget interessant er det, at ejendomspriserne i det private boligmarked faktisk er stigende igen. Jeg ser det som endnu et tegn på en vis stabilisering blandt private husholdninger, selvom jeg dermed på ingen måde forsøger at forudsige et stærkt opsving på det kinesiske ejendomsmarked.

Investeringer foretaget i den private erhvervssektor repræsenterer den svageste udvikling i første kvartal i Kina, hvilket kan tyde på en fortsat forsigtighed. Det betragter jeg som et tegn på, at Kinas økonomi langt fra er tilbage på fuldt omdrejningsniveau. Sådan en tilbageholdenhed, eller svaghed, kan samtidig være potentiel kilde til volatilitet i økonomien, idet der stadig kan ske et omsving til fuldstændig stilstand. Sådanne former for usikkerhed betragter jeg som den største trussel mod den forventede højere bnp-vækst.

Det hele lyder lidt som frem og tilbage, og en balance mellem gode takter og træg udvikling i forskellige områder af økonomien – hvordan kan jeg finde det særligt spændende?

Der er et par udviklinger, som jeg tillægger en særlig betydning. Den generelle markedsforventning er en kinesisk bnp-vækst på 4,5 pct. i år, og økonomien er faktisk allerede tilbage på sporet. Primært bare fordi nedlukningerne er stoppet, dette viser en grundlæggende sund styrke i økonomien, og meget stærkere end de vestlige økonomier.

Som nævnt, vil ejendomssektoren højst sandsynligt stadig trække væksten ned i Kinas økonomi i nogen tid endnu. Det har også en negativ betydning for segmenter der er relateret til sektoren f.eks. facility management, hårde hvidevarer samt anden elektronik til husholdninger og møbler.

Som en positiv modvægt er eksporten bedre end forventet, der har været en stor stigning i eksport af elbiler, samt en politisk sensitiv udvikling set fra vestlig side, nemlig en stigende eksport til Rusland. Flertallet af økonomer forventer en svagere fremgang i eksporten resten af året grundet en global afmatning. Jeg argumenterer dog for, at den globale økonomi er i bedre form end et flertal af økonomerne mener, og derfor er jeg ikke helt så negativ på den front.

Den grundlæggende kinesiske økonomi betragter jeg som stærk, hvilket er en god base for et endnu mere positivt år 2024. Min vurdering er, at den nuværende stærkere base med de endnu bedre udsigter for næste år endnu ikke er indregnet i de kinesiske aktiekurser i større omfang. Desuden anser jeg stadig en række vestlige fonde for at være undervægtede i kinesiske aktier. Disse fonde vil relativt set være endnu mere bagud i markedet, når det kinesiske aktiemarked begynder at bevæge sig højere på grund af den fundamentale stærke økonomi – det er spændende nok for mig.

Lundgreen’s Capital rådgiver formuende og professionelle kunder i ind- og udland, og er repræsenteret i Asien. Lundgreen’s Capital driver desuden investeringsforeningen Lundgreen’s Invest – China samt flere alternative investeringsfonde. Omtales et selskab, som Lundgreen’s har investeret i, vil dette tydeligt fremgå af klummen.

How helpful was this article?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Content
Redaktørens Valg